Doelstelling

De doelstelling van de stichting is terug te vinden in de statuten. Volgens de thans gelden statuten (en daarvan artikel 2) is de doelstelling:

Het beheer van gelden en waarden, waaronder mede begrepen effecten en obligaties, ten behoeve van materiële steun bij opleiding en begeleiding van leerkrachten in het christelijk basisonderwijs. Het accent ligt daarbij op die aspecten van de opleiding die direct of indirect het eigen karakter van dit onderwijs ondersteunen en versterken. De steun zal worden verleend aan die activiteiten die geheel of gedeeltelijk het onderwijs in Amsterdam en omgeving betreffen. 

Voorts alles wat voor genoemde opleiding en begeleiding bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.