De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Het bestuur is als volgt samengesteld:
B.van Wijk 

J. P. Geelof
W. Westerman
A. Waaksma (voorzitter)
H.V. van Strien (penningmeester)
R. H. Kingma (secretaris)