Beloningsbeleid

De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers.
Deze ontvangen een bescheiden vergoeding voor door hen gemaakte kosten.